Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumlar, varlığını sürdürmek ve hedeflerini gerçekleştirmek için hizmet/ürün sunduğu toplumla, iyi ilişkiler geliştirmek zorundadır. Bu doğrultuda kurumsal sosyal sorumluluk; toplumla bütünleşmek isteyen kurumların, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme çabasıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri; eğitim, çevre, sağlık kültür gibi alanlarda gerçekleştirilebilmektedir. Kurumlar bunları gerçekleştirirken, kurumsal imaj ve kurumsal itibara olumlu değerler yüklenilmesini bekler. KSS, yardımseverliğin ötesinde bir kavramdır. Bir şirketin kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirmesi demek, tüm paydaşlarına; çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, ortaklar, bulunduğu çevre, yatırımcılar vb.- ve çevreye karşı tamamen sorumlu olması ve tüm kararlarında bu unsurları göz önünde bulundurması anlamına gelmektedir. 

 • Kurumların uzun dönemli stratejik çıkarlarıdır.
 • Yasal sorumluluğun ve diğer kurum faaliyetlerinin negatif etkilerinin ortaya çıkaracağı riskleri azaltır.
 • Kurumların marka imajı ve kurum tanınırlığını korur.
 • Yüksek moral ve motivasyon sağlar, değerli çalışanları elde tutabilmek için kuruma fırsat yaratır.
 • Evrensel değerlere, sosyal iletişimin temel değerlerine ve kurumun değerlerine göre bir işi gerçekleştirmek için yapılacak en doğru şeydir.

 

Kurumsal sosyal sorumluluğun faydaları :

 • İyi niyeti geliştirmek.
 • Müşteri sadakatini artırmak.
 • Bağlantılı kurumlar için fayda sağlamak.
 • Çalışan sadakatini artırmak.
 • Perakende satışları arttırmak.
 • İtibarı oluşturmak ve geliştirmek.
 • Rekabet avantajı oluşturmak.
 • Pazar fırsatı yaratmak.

 

Bizler, markanız adına, uygun bulunan projeyi yürüten Sivil Toplum Örgütünü de destekleyecek şekilde projeleri kurgular, organize eder ve hayata geçiririz.