Marka Strateji ve İletişim Danışmanlığı

Globalleşen dünyada markalar için geleneksel marka iletişimini gözden geçirerek, profesyonel marka danışmanları gözetiminde, yeni marka iletişimine evrilmek zorunluluk haline geldi. Marka danışmanlığı hizmetinin temelinde her zaman marka değerini ve algısını yükseltme hedefi vardır. Bir marka danışmanlığı hizmeti kapsamında, marka ve pazarlama yönetimiyle beraber, marka iletişim yönetimi de bulunur.

Bu anlamda, marka danışmanlığı hizmetinde ilk adım olarak, kurum değerlerinin tespitini yaptıktan sonra, ürün ve hizmetlerini, hedef pazardaki rol ve konumlarını inceleyerek, pazar paylarının ve ihtiyaçlarının analiz çalışmaları yapılmaktadır.

Markanın tespiti ve bilinirliğiyle ilgili araştırmalarla devam eden süreç, marka ve logo bütünleşmesi çalışmaları ve marka reklam ilişkisiyle son bulmaktadır.

Marka ve Strateji Danışmanlığı aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır.

  • Marka İhtiyaç Yönetimi
  • Markalaşma Takibi
  • Kurumsal Kimlik Tasarımı